منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود

سه‌شنبه 19 شهریور 1392 ثبت نام فراخوان مسابقه سيره ومعارف رضوي
دومين مسابقه فرهنگي سيره و معارف رضوي از سري برنامه هاي يازدهمين جشنواره بين المللي امام رضا (ع)  درمشهد برگزار مي گردد.
 آدرس اينترنتي آن مسابقه به نشاني: http://sire.pnurazavi.ac.ir مي باشد
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر