منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود

سه‌شنبه 19 شهریور 1392 اطلاعيه مهم درخصوص انتخاب واحد دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد
با عنايت به نظر مساعد هميشگي قائم مقام محترم وزير و رياست كل دانشگاه نسبت به عزيزان تحت پوشش بنياد شهيد وامور ايثارگران امكان انتخاب واحد  واجدين شرايط بند (( ك)) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه كه تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران هستند بدون پرداخت شهريه ثابت فراهم شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر