منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود

1396/7/4 سه‌شنبه شماره تماس دانشگاه
 قابل توجه دانشجویان محترم  
ثبت نام و انتخاب واحد و مهمانی تا تاریخ 7/7/1396 تمدید شد / .
شماره های تماس دانشگاه :
بخش آموزش و فارغ التحصیلان  54513066 ـ 071
کاربر ارشد و فرهنگی    54513077 ـ 071
بخش مالی و دبیرخانه   54512047 ـ 071
1393/6/25 سه‌شنبه
1