منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود

شماره تماس دانشگاه
 قابل توجه دانشجویان محترم  
ثبت نام و انتخاب واحد و مهمانی تا تاریخ 7/7/1396 تمدید شد / .
شماره های تماس دانشگاه :
بخش آموزش و فارغ التحصیلان  54513066 ـ 071
کاربر ارشد و فرهنگی    54513077 ـ 071
بخش مالی و دبیرخانه   54512047 ـ 071
1