كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
قابل توجه دانشجویان محترم (انجام امورات دانشجویان بصورت غیر حضوری)-شماره تماس کارکنان دانشجویان می توانند جهت انجام امورات خود به صورت غیر حضوری با شماره های کارکنان تماس حاصل نمایند
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت شماره ثابت شماره همراه
1 آقای زاهدی رئیس دانشگاه 07154513093 09173138512
آقای معین هیات علمی بخش مهندسی کشاورزی 07154513066 09171911647
2 آقای حسینی مسئول آموزش و فرهنگی 07154513066 09173170318
3 آقای ناصری کاربر ارشد و پشتیبان IT و سامانه کلاس ها 07154513077 09173910763
4 آقای مرادی مسئول دانش آموختگان و پذیرش و ثبت نام 07154513077 09178327737
5 خانم لاری مسئول اداری- مالی  و امور دانشجویی 07154513093 09176359863
6 آقای نامی نگهبان 07154513060 09171341672
7 آقای سلیمانی نگهبان 07154513060 09179914055
8  خانم لاری تلفکس دانشگاه 07154512047 09176359863
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر