كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
خدمات جدید غیرحضوری برای دانشجویان در قسمت پیشخوان سامانه گلستان خدمات جدید غیرحضوری برای دانشجویان در قسمت پیشخوان سامانه گلستان*

✍️پیش‌خوان خدمت «بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشجو» زیرفرم‌های ذیل در سامانه جامع آموزشی گلستان (reg.pnu.ac.ir ) فعال شده است:
1-درخواست ثبت ترم آخر بودن دانشجو
 2-درخواست انصراف یا لغو انصراف از تحصیل
3-درخواست لغو عدم مراجعه (بازگشت مجدد به تحصیل)
 4-درخواست اصلاح مشخصات فردی دانشجو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر