كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
‼️قابل توجه دانشجویان عزیز رعایت نکات مهم در جلسات امتحانات ✅ ازآوردن تلفن همراه، کیف، کتاب، جزوه و هروسیله اضافی خودداری نمایید.

✅ حداقل ۱۵ دقیقه قبل از شروع هر آزمون در دانشگاه حضور داشته باشید.


✅  به همراه داشتن تلفن همراه، تخلف می باشد و استفاده از آن در حین امتحان نمره ۰.۲۵ را در پی دارد.

✅ مداد، خودکار، پاک کن و ماشین حساب درصورت لزوم به همراه داشته باشید.

✅ تا ۲۰ دقیقه بعد از شروع آزمون امکان ترک جلسه امتحان رانخواهید داشت.

✅ حتما صورتجلسه امتحان را در هرآزمون امضاء نموده و بعد از جلسه خارج شوید.

✅ حتما کارت ورود به جلسه، کارت دانشجویی یا کارت ملی را در هرجلسه امتحان به همراه داشته باشید.

✅ درجلسه امتحان از نوشته یا هرگونه علامت بر روی برگه سوالات امتحانی خودداری نمایید، چون تخلف امتحانی محسوب می گردد. 

✅ در آزمونهای الکترونیکی و کاغذی  بعد از گذشت ۲۰ دقیقه از زمان آزمون امکان اجازه امتحان به دانشجویانی که با تاخیر در جلسه امتحان حاضرمی شوند وجود ندارد.

✅ پاسخگویی به سوالات تستی با مداد و سوالات تشریحی باخودکارمی باشد. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر