كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
نکات برگزاری آزمونهای مجازی دروس عمومی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ۱- امتحانات دروس عمومی به صورت مجازی-غیرحضوری برگزار می گردد
۲- تاریخ آزمونهای عمومی سه شنبه ۱2 لغایت پنجشنبه 14 دیماه ۱۴۰۲ می باشد
۳- تا حد امکان از وارد شدن به سایت آزمون با تلفن همراه اجتناب گردد
۴- جهت اطمینان از صحت نام کاربری و گذرواژه روز قبل وارد سامانه شوید
۵- آدرس سامانه آزمونی استان فارس vc.farspnu.ac.ir می باشد
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر