كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
تصوير ها
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور: لزوم اخذ یک عنوان از دروس معارفی در هر ترم تحصیلی به گزارش روابط عمومی، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در زمان انتخاب واحد دقت کنند که اخذ یک عنوان از دروس معارفی (دروس جدول ذیل) در هر نیمسال تحصیلی الزامی می باشد.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر